DISC methode

De DISC methode is een veelgebruikte tool waarmee menselijk gedrag in een bepaalde omgeving inzichtelijk gemaakt wordt. Het meet gedragsvoorkeuren, is waardevrij en gaat er vanuit dat ieder mens uniek is. Het is een model om gedrag te begrijpen.

DISC beschrijft aan de hand van online ingevulde vragen jouw persoonlijkheidsstijl. Hoe doe je de dingen die je doet? Wat zijn je specifieke kwaliteiten? Wat zijn je mogelijke valkuilen?

De letters DISC staan voor vier gedragsstijlen met elk een eigen kleur. Vanuit twee dimensies:

  • taak- &  mensgerichtgedrag: de manier waarop je beslissingen neemt.
  •  extravert & introvert: de manier waarop je energie opdoet.

null

DISC methode

Jouw profiel geeft je inzicht in jouw specifieke manier van doen. In welke mate je elk van de vier gedragsstijlen in je hebt. Met dit inzicht kun je jezelf èn anderen beter begrijpen en je persoonlijke effectiviteit vergroten, je kwaliteiten nog beter benutten en aandachtspunten verbeteren. Kortom, het beste uit jezelf te halen.


Op basis van de twee dimensies zijn er vier stijlen te definiëren:

  • Dominant - hoe ga je om met problemen en uitdagingen? Dus hoe besluitvaardig je bent.
  • Interactief - hoe haal je anderen over tot je standpunt? Dus hoe jij je verbaal in de interactie met anderen uit.
  • Sociaal - hoe ga je om met en hoe reageer je op veranderingen? Dus hoe jij je verbindt met anderen en daarin omgaat met verandering.
  • Consciëntieus - hoe ga je om met regels, details en procedures? Dus hoe nauwkeurig en accuraat je bent.


DISC is geen test en er is dus geen goed of fout. En, ook belangrijk, ondanks de vier kleuren is het niet bedoeld om jou in een hokje te plaatsen. De methode geeft een handvat over gedrag, het is geen uitspraak "jij bent en blijft zo". Iedereen heeft in bepaalde mate van elke stijl kenmerken in zich.

Het effect :

Je weet welke gedragsstijl(en) jouw voorkeur hebben. Dus je kent je kwaliteiten en valkuilen.

Je weet hoe om te gaan met situaties onder druk. Dat geeft meer zelfvertrouwen.

Je hebt inzicht in gedrag van anderen en meer handvatten dit effectief te beïnvloeden. Waardoor de samenwerking en communicatie verbeterd.

Je hebt duidelijkheid over wat jou energie geeft en wat jou energie kost.

Aanbod Disc

De online Disc-scan, een online 1-op-1 sessie van 1,5 uur om de resultaten te bespreken en inclusief de rapportage: € 297,- excl. btw 


De online Disc-scan, drie  online 1-op-1 sessies van 1,5 uur om de resultaten te bespreken en de rapportage. Meer aandacht, meer verdieping. Kosten: € 517,- excl. btw


Maatwerk, specifieke vragen en wensen of meer informatie? Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek.

Testimonials

“Marije breekt grote vraagstukken heel makkelijk in kleine stukjes, zodat ik er verder mee kan. Ze maakt lastige materie begrijpelijk.”

“Je triggert me om vanuit verschillende perspectieven te denken. Je geeft me ruimte voor mijn eigen proces en door jouw vragen kan ik mijn gedachten en denkbeelden nuanceren.”
“Je weet hoe je vragen moet stellen om bij de juiste antwoorden uit te komen. Je kijkt verder, ook naar wat er ‘onder het oppervlakte’ speelt.”

Gecertificeerd door

Talent First Nederland

Welke eerste stap kun je nu zetten?

Wil je overleggen of ik je kan helpen te gaan voor voluit leven vol vertrouwen? Voor het inzetten van je volledige potentieel in je persoonlijke en professionele leven?


Je bent welkom voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Ik denk graag met je mee. Bel of app me op 06-143 589 42, stuur een mail naar marije@dekorustijl.nl of klik op de button hieronder.


In dat gesprek leren we elkaar beter kennen, verhelderen we je vraag en als ik denk dat ik je kan helpen zal ik je ook vertellen hoe. 

Of download het ebook over Talent of Voluit leven vol vertrouwen om tips te krijgen en mij ook beter te leren kennen.

vragen? neem contact op