Intervisie

Vergroot je professionaliteit door anders te leren en  te reflecteren: via intervisie.

Gebruik je eigen oplossende vermogen om inzichten te krijgen, te leren van je ervaringen en anderen op weg te helpen. 

Intervisie helpt je beeld te krijgen van je eigen rol, je eigen gedrag en je  eigen stijl van werken. En ook inzicht in je (onbewuste) opvattingen en overtuigingen in je werk. 

En, intervisie geeft je vaak concrete handvatten om verder te kunnen.

null

Intervisie

In een groep van gelijkwaardige collega's elkaar helpen beter te worden, professioneler te worden en handvatten krijgen. Dat is intervisie.

Tijd voor het bespreken van vraagstukken, die verdergaan dan alleen een inhoudelijke aanpak. Juist jouw eigen rol bekijken en in een vertrouwelijke setting ter discussie stellen.

Door te leren van de ervaringen en knelpunten van anderen krijg je ook inzicht in je eigen aanpak. 


Wat is belangrijk bij intervisie?

  • gelijkwaardigheid - in de groep is er geen sprake van hiërarchie
  • vrijwilligheid - je doet mee uit vrije wil en bepaalt zelf wat je wel en niet inbrengt
  •  eigen leiderschap en verantwoordelijkheid - je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces; je bent bereid je eigen functioneren en je aannames te bekijken en ze ter discussie te stellen
  • motivatie - je wil jouw kennis en ervaring delen en je wil leren van een ander
  • vertrouwen, respect en veiligheid - wat besproken is, blijft in de groep en iedereen draagt bij aan een open communicatieve sfeer
  • heldere afspraken - wie meedoet houdt zich aan de afspraken zoals die in de groep zijn gemaakt


Wat is de rol van een facilitator?

  • Zorgt voor een soepel verloop van het proces en de  tijdsplanning
  • Bewaakt en begeleidt de intervisiemethode en blijft uit de inhoud
  • Stimuleert de juiste vraagstellingen en feedback
  • Checkt of de vragen de inbrenger echt helpen


Het effect :

Vergroten lerende vermogen: je krijgt inzicht in hoe jij dingen aanpakt

Concrete handvatten om verder te komen

Vergroten van je reflectieve vermogen, wat bijdraagt aan kwaliteitsverbetering

Professionaliseren: zaken van een andere kant leren bekijken en je blik verruimen (meer helikopterview)

Niet doordenderen, maar stilstaan en bewust kiezen voor een andere manier. Met vertrouwen op weg gaan.

Aanbod

Het faciliteren van een groep van 4 tot 8 deelnemers in een online intervisie bijeenkomst van circa 1-1,5 uur. Vijf keer in een half jaar.

Kosten: €499,- excl. BTW


Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek.

Waar sta ik voor?

Door je veerkracht te vergroten ruimte ervaren om voluit te leven vol vertrouwen.  

Hoe meer ik vertrouw op mezelf en mijn eigen keuzes bewust maak, hoe veerkrachtiger ik me door het leven beweeg. Thuis en op het werk.

Alles hoort er bij, zwart, wit en alle kleuren van de regenboog. Alles mag er zijn, hoe contrasterend ze soms ook zijn of voelen. Geen of-of, maar juist en-en: onafhankelijk en samen; aandacht voor mezelf en voor een ander; en het niet weten en vertragen én tegelijkertijd doorgaan.

Ik ga voor 1+1=3. En als dat via een out of the box route is, dan ga ik dat avontuur graag aan.

De Koru Stijl 

De Koru, de knop van de varenplant, weerspiegelt groei en ontwikkeling. Het symboliseert de manier waarop het leven zowel verandert als hetzelfde blijft. Het is een punt van evenwicht tussen de chaos van verandering en beweging en de rust van alledag.

De kracht van een varenblad, dat zich elk jaar opnieuw ontwikkelt op haar eigen tempo en haar eigen tijd, komt daarmee ook naar voren.

De varen is een van de oudste plantensoorten op aarde en heeft zich over de hele wereld verspreid. Ze zijn langlevend. Er zijn duizenden soorten en elke soort heeft zijn eigen uiterlijk en eigenschappen. Ze zuiveren de lucht en geven beschutting aan kleine dieren, die zich er graag in verstoppen.

Voor mij is de analogie met mensen dan snel gemaakt: ieder met haar eigenaardigheden en talenten. Vanuit je eigen kracht en verbonden met jezelf blijven groeien. Nieuwsgierig naar hoe het anders kan.

Op weg naar voluit leven vol vertrouwen.