Systemisch werk en opstellingen

Elke groep mensen is een levend systeem.

Dit systeem beschikt over een eigen bewustzijn dat vaak buiten ons bewuste waarnemen omgaat. Dit systemisch bewustzijn zorgt ervoor dat aan bepaalde wetten wordt voldaan waardoor het systeem in balans blijft of naar een nieuw evenwicht kan zoeken.


Opstellingen beelden een situatie uit. De oplossing kan in zicht komen door te kijken naar een soort ‘levend schilderij’ door een opstelling in de ruimte te plaatsen of door figuren op de tafel neer te leggen. Je geeft met een opstelling jouw innerlijk beeld weer. 


Door jouw weergave van wat er speelt naar buiten te brengen, kijk je er vanuit een ander perspectief naar en kun je het vanuit verschillende invalshoeken waarnemen. Het maakt de dynamiek achter symptomen en blokkades zichtbaar. Je kan zien wat ervoor nodig is om veranderingen door te voeren en je doelen te bereiken. 

null

Systemisch werk

Systemisch werk betekent systemisch waarnemen en systemische vragen stellen. Dat kan ook zonder het maken van een familie- of organisatieopstelling. 

Systemisch werk geeft een paar handvaten die je op een andere manier laten kijken naar de wereld om je heen, ‘voorbij het zichtbare’.


Systemisch werk (ook in organisaties) gaat uit van 3 basisprincipes/ wetten:

  • Binding: iedereen heeft recht op een plek in het systeem. Erbij horen en uitsluiting. Mensen zijn voortdurend in interactie met elkaar, bewust en onbewust, en zij wisselen daarmee ook energie uit. Ze verbinden zich met elkaar en met de organisatie door het uitwisselen van deze energie.
  • Plek: alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar. De hiërarchie van een organisatie of familie, de rangorde tussen gelijken en de plek van een ander innemen. Er is maar één plek voor alles en iedereen.
  • Evenwicht in geven en nemen. En ook vertrouwen dat de balans in evenwicht komt.


Kenmerken:

voorbij het zichtbare

onderstroom 

systemisch kijken en werken betekent kijken naar de patronen

zicht te krijgen op de interacties met je systemen

Systemisch werk

in coaching