Zes stappen voor persoonlijke veerkracht

Daar stond ze, bovenop de tafel, met haar armen te zwaaien

In de derde of de vierde klas, ik weet het niet precies meer, maar ik zie het beeld zo voor me: een vrouw die op de stoel of tafel wild met haar armen stond te zwaaien.

Mijn lerares klassieke talen vertelde vol vuur over wat een Griekse of Romeinse held tegen was gekomen op zijn reis. Ze wees naar de vijand die oprukte en hief haar armen theatraal ten hemel. Een mooi staaltje lesgeven!

Een uitspraak van Seneca is me sinds die lessen bijgebleven. Het zal in mijn puberbrein ergens geklikt hebben: “Je neemt jezelf altijd mee”. Vluchten heeft geen zin, je kan niet van jezelf vluchten, je hebt er mee te dealen, het aan te gaan.

Ik werd er niet bedrukter van, het gaf me juist een handvat om er mee om te gaan, met mijn soms wat zwaarmoedige pubergedachtes.

Deze wijsheid heb ik soort van teruggevonden in ACT, de acceptance and commitment therapy. Een van de handvatten die ik als coach gebruik.

ACT helpt je focussen op je eigen gedrag, op dat wat je wèl kan veranderen. Het leert je om handiger om te gaan met gedachten, gevoelens en omstandigheden, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.

ACT is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).

Een belangrijk onderdeel van ACT is stilstaan bij negatieve gevoelens en daar ruimte voor maken. ACT is gericht op het accepteren dat negatieve gedachten en gevoelens bij het leven horen door het vergroten van je psychologische flexibiliteit. Niet alleen focussen op ‘positief denken’, want dat helpt niet.


De ACT-hexaflex, zes stappen voor meer persoonlijke veerkracht

Er zijn zes stappen die niet in een vaste volgorde hoeven te worden doorlopen. Door aandacht te besteden aan deze zes processen leer je omgaan met de onvermijdelijke moeilijke dingen in het leven.

En, je leert meer te doen in lijn met jouw waarden, jouw doelen (purpose vind ik een beter woord) en je dromen. Verstandige gedachtes, emoties, alles komt voorbij, maar jij beslist uiteindelijk waar je voor wil gaan.

Marije Peters De Koru Stijl

  1. Hier en nu: focus op wat er zich in het hier en nu afspeelt. Niet op de toekomst, niet op het verleden. Door het ‘nu’ te missen, loop je het risico de kansen en mogelijkheden die daarbij horen over het hoofd te zien.
  2. Het zelf: hoe je omgaat met je (zelf)beeld. Soms raak je vergroeid met een idee over jezelf. Dan kan je het idee krijgen dat je geen kant op kunt. Door het zelf meer te zien als context dan als concept, geef je jezelf de vrijheid terug door te kiezen hoe je in een situatie wilt reageren.
  3. Defusie: afstand nemen van je gedachten. Gedachten kunnen echt lijken, terwijl ze dat niet zijn. Het kan helpend zijn om je te realiseren dat een gedachte iets is wat je hebt, niet iets wat je bent.
  4. Acceptatie: ruimte durven te maken voor gedachten, gevoelens en impulsen. In plaats van te proberen bepaalde gedachten of gevoelens weg te stoppen en te vermijden, leer je dat ze er mogen zijn.
  5. Waarden: wat jij echt belangrijk vindt om zo een waardevoller leven te kunnen leiden.
  6. Toegewijd handelen: investeren in je waarden door echt iets te veranderen, in actie te komen en commitment te laten zien.


Meer weten over hoe ik je help te gaan voor Voluit leven vol vertrouwen? Check de website